Ο οίκος συμβούλων περιβάλλοντος Psillakis Environmental, που έχει ως έδρα την Λεμεσό, παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα όπως είναι - η εκτίμηση περιβαλλωντικών επιπτώσεων, η διαχείριση σκυβάλων και αποβλήτων, τα συστήματα περιβαλλοντικόυ ελέγχου και διαχείρισης ISO 14001, EMAS και Green Globe 21, η αξιολόγηση των κύκλων ζωής προϊόντων και το οικολογικό σήμα και η εταιρική περιβαλλοντική διαχείριση.

Η συμμόρφωση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο, είναι αναγκάια. Πιστεύουμε ότι η ανάγκη για την εξειδικευμένη περιβαλλοντική γνωμοδότηση είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Διατηρούμε καλές επαφές με τους συνεργάτες μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οι οποίοι ειδικεύονται στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στην εφαρμοσμένης μηχανικής, στη δημόσια πολιτική, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε νομικά θέματα και στην εκτίμηση ακινήτων

Μπορούμε να εκπονίσουμε:

 • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • Γραφειακή μελέτη για την αξιολόγηση πιθανότητας μόλυνσης του εδάφους

 •  Περιβαλλοντικούς έλεγχους εργοστασίων, γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων και υπηρεσίες σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης EMAS, ISO 14001 και Green Globe 21

 • Διαβουλεύσεις σχετικά με περιβαλλοντική διαχείριση για βιομηχανίες και τον τομέα του τουρισμού

 • Εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση του νερού και τη εκτίμηση κινδύνου  

 • Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για προσωπικό επιχειρήσεων και για εκπαιδευτικούς, με ηλεκτρονικά πολυμέσα

 • Psillakis Environmental Consultants, ΤΚ 51059, Λεμεσός 3501, Τηλέφωνο- 25 353260, Τηλεομοιότυπο - 25 353285 
   

   


  Return home